IČ 25453394 | DIČ CZ25453394
Is in trade register of Regional court of law in Ústí nad Labem, series C, inset C19001 registered
Region of origin: Ústecký – 42 Origin of goods: EU – CZ

KDP Assembly, s.r.o.
Ústecká 840/33, 405 02 Děčín
Czech republic

+420 412 706 216
info@kabelovna.cz
www.kdpassembly.cz